• اشترودل رضوی؛ سالم خوشمزه مقوی

  • اولین و بزرگترین تولیدکننده دونات در خاورمیانه

  • اشترودل رضوی؛ تولید شده با آخرین تکنولوژی روز دنیا

  • اشترودل رضوی؛ تهیه شده با دستگاههای تمام اتوماتیک

  • اشترودل رضوی؛ بدون مواد نگهدارنده